Sunday, August 31, 2014

random post

ada luka duka yang kadang-kadang tidak terucap dengan kata-kata,
hanya kepada Nya tempat berbicara..

#la tahzan innallaha ma'ana

No comments:

Post a Comment