Thursday, February 23, 2012

.:: Taubat Nasuha ::.

Allah SWT berfirman:


Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (At-Tahrim: 8)
.Ibnu Umar dan Ubay bin Kaab berkata: 'Taubat Nasuha itu ialah, bahawa seseorang bertaubat dari dosa-dosa kemudian tidak kembali kepadanya lagi seperti ketidakmungkinan kembalinya susu ke tetek binatang.".Sedangkan Hasan Basri berkata: "Taubat Nasuha ialah hendaknya seseorang menyesal atas apa (dosa) yang pernah dikerjakannya pada masa lampau serta diiringi dengan sikap tidak kembali kepadanya."


.Ibnu Qayim berkata: "Nasuha dalam bertaubat mengandungi tiga unsur:

.Pertama: Memandang sama semua dosa dan bersikap sama terhadap seluruhnya, sehingga tidak satu dosa pun yang keluar dari penilaian sebagai dosa.

.Kedua: Menghimpunkan antara azam (tekad) dan kesungguhan sikap seutuhnya untuk menghadapinya, sehingga tidak ada sedikit keraguan pun yang tersisa pada dirinya, tidak pula secebis angan-angan dan menanti-nanti pada batinnya. Namun dia menghimpun semua kehendak dan tekadnya untuk menghadapinya dan segera bersikap demikian.

.Ketiga: Membebaskannya (tekadnya) dari segala kotoran dan penyakit yang merosak keikhlasannya serta menjadikannya takut kepada Allah secara murni, menginginkan balasan yang ada di sisiNya serta takut dari siksa yang ada di sisiNya.

.Pendapat lain mengatakan bahawa di antara tanda-tanda taubat nasuha itu ialah:

1. Taubat meliputi segala dosa, sehingga tidak satu pun dosa yang tertinggal dan menghilangkan pengaruh-nya terhadap jiwa, sebagaimana sinar matahari menghapuskan kegelapan malam. Sesungguhnya orang yang bertaubat dari suatu dosa dan tetap mengerjakan maksiat yang lain, maka taubatnya belum sempurna.

2. Bertekad akan bertaubat hingga akhir hayatnya, untuk mengakhiri dosa-dosa. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang telah berlalu sebagaimana susu tidak akan kembali ke sumber asalnya.

3. Memulai dengan penyesalan dan mengakhiri dengan perbuatan amal soleh dan ketaatan, membersihkan hatinya dari pengaruh maksiat dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa buat selama-lamanya.

4. Menjauhi seluruh perbuatan dosa. Taubat tidak bererti apa-apa jika disertai dengan perbuatan dosa. Allah tidak akan menerima perbuatan baik seseorang selama dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Jiwa yang terbelenggu dalam memikirkan maksiat akan mengikis habis perbuatan baik.

5. Sesungguhnya seorang hamba tidak dituntut untuk mengerjakan seluruh perbuatan baik, akan tetapi dia dituntut meninggalkan seluruh perbuatan jahat. Dengan demikian akan mendorong dirinya melakukan kebaikan. Bagi seseorang yang bertaubat dari kemunafikan, maka tidak dibenarkan berbuat zina, bahkan dia dituntut melepaskan seluruh kejahatan dari hatinya.

6. Apabila ingin bertaubat dari seluruh dosa, maka seluruh anggota badan harus bertaubat. Taubat mata ialah memelihara pandangan dari perkara yang haram. Taubat tangan ialah memeliharanya dari mengambil barang-barang haram. Taubat kemaluan ialah dengan cara menjauhkannya dari perbuatan zina dan lain-lain sebagainya.

7. Mengenang atau mengingat-ingati apa saja yang pernah dikerjakan kemudian melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditinggalkan. Mengembalikan hak kepada pemiliknya, mentaati segala perintah Allah dan RasulNya.

http://alfatehdarwisya.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment